Thuis best

Natuurlijk is het fijn om regelmatig een uitstapje te kunnen maken, maar thuis is toch eigenlijk ook wel best.

Theaterwandelingen

De theaterwandelingen van Storytrail zijn altijd een doorslaand succes, zo ook de verhaallijn in Leiden.

Het is het jaar 1574. Gum in gedachten de straatlantaarns weg, verander de auto’s in paarden en de fietsen in hondenwagens. De Leidse straten zijn modderig. Snuif de lucht op van de aarde en de paarden, ruik de geur van uitwerpselen die opstijgt vanuit de grachten. Ziet u het? U bent nu in Leiden in de tijd van het Beleg door de Spanjaarden.” Met deze hypnotiserende woorden begint deze stadswandeling. Zo leren we over Willem Corneliszoon, de duivenhoeder die liever honger leed dan zijn geliefde duiven te slachten. Het waren zijn duiven die de Prins van Oranje de Leidse smeekbede om hulp tegen de Spanjaarden brachten.

In het Van der Werffpark ontmoeten we Piet, de oproerkraaier die de Leidse Meute aanvoert wanneer die optrekt naar het stadhuis om brood te eisen, waarop burgemeester Van der Werff hem zijn arm aanbiedt. Bij de Burcht maken we kennis met Boisot, de Leider van de watergeuzen die de stad uiteindelijk bevrijdden.

Verhalenverteller Johannes vertelt zijn verhaal geestdriftig en laat daarbij ook zijn publiek meespelen. Zo kan het gebeuren dat op een rustige zondagmiddag een kleine menigte “Brood of de poorten open!” schreeuwt naar het standbeeld van burgemeester Van der Werff. Of dat dezelfde groep luidkeels de geuzen begroet wanneer die de Nieuwe Rijn opvaren: “Leve de Geuzen!” roept iedereen in koor, en we ballen de vuisten naar een toevallig voorbijvarende sloep. De tocht loopt kriskras door de stad. Bij iedere locatie vertelt Johannes een levendige periode uit de geschiedenis van het Beleg.

Wij hebben genoten van de wandeling. Voor herhaling vatbaar.
 

Amsterdam City Walks

Wij gaan af en toe met Reno mee wandelen en dat is leerzaam. Reno kan goed improviseren. Zo zijn we laatst op stap gegaan door het Chinese deel van Amsterdam. Hij heeft wat minder stil gestaan bij de godsdienst, maar juist meer bij de invloed van deze gemeenschap op het verleden van Amsterdam en van Nederland. Waarom zijn er in Amsterdam zo veel Chinezen en waarom hebben we ze hier naartoe gehaald?

Wat ook niet zo erg leeft onder de mensen is wat voor rol de Chinezen bij de kolonisatie hebben gespeeld en hoe dit in het werk ging. Daarom liep de wandeling natuurlijk ook nog langs het scheepvaarthuis, wat nu het Amrathhotel huisvest. Daar stonden we nog even stil bij de bijna volkerenmoorden die onze verre voorouders op hun geweten hebben. En waarom Amerika verruild is voor Suriname. Al met al een geslaagde en boeiende geschiedenisles, die we nog lang zullen heugen!

 

Istanbul oktober 2014

Wij zijn naar Istanbul geweest en dat was grappig

Meer artikelen...

  1. London januari 2015